Termes i Condicions

Condicions i Termes de la Reserva

1. La data i hora de vol sol·licitat estan reservats per a tu. No més tard de 3 dies a comptar de la data d'aquest document, hauràs de realitzar el pagament mitjançant una de les dues opcions que indiquem a "Opcions de Pagament".

2. T'has de presentar en el nostre mostrador de recepció mostrant aquest document, mínim una hora abans del teu vol.

3. Tota reserva que s'anul·li amb una antel·lació superior a 72 hores comportarà que la quantitat pagada quedi dipositada per tal que puguis realitzar el teu vol en una altra data o que transfereixis el vol a qui ens indiquis. Aquesta opció té una validesa de 6 mesos a comptar des de la data del vol inicialment escollit.

4. Una anul·lació sol·licitada amb menys de 72 hores d'antel·lació o la no presentació en el moment del vol comportarà la pèrdua del mateix i de la quantitat abonada.

5. Recorda venir amb roba còmoda i calçat esportiu amb cordons.

6. No han de volar persones menors de 4 anys, de més de 120 Kg de pes, dones embarassades o aquelles persones que pateixin alguna cardiopatia, lesió severa d'esquena o luxació d'hombro.

7. No es pot volar sota els efectes de l'alcohol o estupefacients. El nostre personal convidarà a abandonar el túnel a qui es trobi sota aquestes circumstàncies.

8. Si Windoor Realfly identifica un error manifest en el preu dels seus productes, informara al client, i aquest tindrà la opció de reconfirmar la seva reserva al preu correcte o bé cancelar-la.

 

LIMITACIONS PER VOLAR. Es confima:

1. No supera els 120 Kg de pes corporal

2. És major de 4 anys d'edat

3. No està embarassada

4. No ha patit luxació o dislocació de l'hombro

5. No es troba sota els efectes de l'alcohol i/o drogues

 

El participant accepta que:

1. Si no compleix amb alguna de les afirmacions anteriors no serà autoritzat a participar per el risc i seguretat que això comporta al participant.

2. Accepta que existeix un risc inherent i de lesions degut a la propia naturalesa de l'activitat de simulació en caiguda lliure i que hi haurà vents verticals de fins a 150 Kilòmetres per hora.

3. Windoor Real Fly tractarà d'adoptar totes les mesures oportunes de seguretat i no hi haurà demanda contra Windoor Real Fly per danys, lesions o mort, que sigui atribuïble a:

a) Culpa del participant;

b) Un tercer aliè als serveis prestats per Windoor Real Fly, o

c) Aconteixements que ni Windoor Real Fly ni els seus proveïdors hagin previst o anticipat inclús si s'haguéssin pres totes les mesures oportunes, a menys que siguin causades per la negligència de Windoor Real Fly i poguéssin haver estat evitades pels mateixos.

4. Obeirà les instruccions de Windoor Real Fly, instructors, empleats i/o representants en tot moment.

5. Otorga a Windoor Real Fly el dret de gravar en vídeo i/o fotografiar al participant per a possibles exposicions, publicitat, i materials promocionals sense cap tipus de limitació.

6. Si decideix sortir del túnel durant o abans del seu vol assignat, aquest haurà acabat, i el temps de vol perdut no s'abonarà al compte, ja sigui en forma de reemborsament o en temps de vol.

7. Si qualsevol part d'aquesta declaració no és exigible, il·legal o invàlida per qualsevol raó no afectarà a les altres parts i les paraules inaplicables o invàlides, il·legals o frase no afectaran a la resta de parts.

8. Aquesta declaració està subjecta a la Llei i estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva dels tribunals

WINDOOR REALFLY EMPURIABRAVA © 2018 - Programa de referits